Xây dựng thủy lợi
Xây dựng công trình thủy lợi
Xây dựng hồ chứa nước

Xây dựng công trình thủy lợi

Xây dựng hồ chứa nước

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG

Địa chỉ : Số 10, Đường số 1, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 7252132 - Fax : (08) 7252132 - Email : truonglong.invest@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved