HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG

Tên giao dịch: TRUONG LONG INVEST AND CONSTRUCTION COMPAMY LIMITED

Địa chỉ:
Số 10, Đường số 1, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 7252132

Đường dây nóng :
0913 851 506 - 0917056368

Số fax:
(08) 7252132

Email:
truonglong.invest@gmail.com

Website:
http://www.truonglonginvest.znn.vn

Giám đốc :
Ông Trần Quang Hoành

Mã số thuế:
0309581261

Ngành nghề kinh doanh:
Xây Dựng - Thủy Lợi
Xây Dựng - Cầu Đường
Xây Dựng - Tư Vấn & Thiết Kế
Xây Dựng - Thầu Sửa Chữa & Bảo Trì
Xây Dựng - Dân Dụng
Xây Dựng - San Lấp Mặt Bằng
Vật Liệu Xây Dựng

Vốn điều lệ
10.000.000.000 VNĐ

Thông tin Khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG

Địa chỉ : Số 10, Đường số 1, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 7252132 - Fax : (08) 7252132 - Email : truonglong.invest@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved