Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Nguyễn Văn Kiên
0988 111 179
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
DV phòng mối
Mục đích của công việc phòng chống mối cho công trình xây dựng
Đào hào Xử lí phòng phòng chống mối

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHÁT là nhà tài trợ của Yellow Pages Online

© 2008-2011 - yellowpages.vnn.vn - niengiamtrangvang.com. All rights reserved


Mục đích của công việc phòng chống mối cho công trình xây dựng

 


Đào hào Xử lí phòng phòng chống mối

 Đào hào phòng Mối bên ngoài công trình:

 Tạo một lớp chướng ngại đứng bao lấy móng tường bên ngoài của công trình bằng cách đào các hào là các hàng rào bao quanh phía ngoài sát mặt tường móng trong công trình, nhằm ngăn chặn Mối từ các vùng lân cận và từ dưới lòng đất chui lên xâm nhập vào phá hoại công trình.