SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
băng keo 1.5 cm
băng keo trong 2.5cm
băng keo trong 5cm
băng keo trong 5 cm
băng keo trong 3cm
băng keo trong 5 cm
băng keo OPP các loại
băng keo đục 3.5 cm
băng keo OPP đục & trong 5cm
băng keo đục & trong
băng keo màu 3.5cm
băng keo màu cỡ đại
băng keo màu 2.5cm
băng keo màu 5.0 cm
băng keo màu 5.0cm
băng keo vpp vàng
băng keo vpp trắng 1.5cm
băng keo vpp các loại
băng keo điện 1.5cm
băng keo điện 1.5cm
băng keo xốp 1.5
băng keo xốp
băng keo xốp 2.5cm
băng keo xốp
băng keo giấy 3cm
băng keo giấy 3cm
băng keo giấy 1cm
băng keo giấy da bò
băng keo 2 mặt 2.5 cm
băng keo in Logo
băng keo in chữ
băng keo in chữ & logo
băng keo nhôm 5cm
băng keo nhôm 5cm
băng keo vải vàng 5cm
băng keo vải xanh 5cm
băng keo vải xanh 5cm
băng keo vải vàng 5cm
băng keo vải đỏ 5cm

băng keo 1.5 cm

băng keo trong 2.5cm

băng keo trong 5cm

băng keo trong 5 cm

băng keo trong 3cm

băng keo trong 5 cm

băng keo OPP các loại

băng keo đục 3.5 cm

băng keo OPP đục & trong 5cm

băng keo đục & trong

băng keo màu 3.5cm

băng keo màu cỡ đại

băng keo màu 2.5cm

băng keo màu 5.0 cm

băng keo màu 5.0cm

băng keo vpp vàng

băng keo vpp trắng 1.5cm

băng keo vpp các loại

băng keo điện 1.5cm

băng keo điện 1.5cm

băng keo xốp 1.5

băng keo xốp

băng keo xốp 2.5cm

băng keo xốp

băng keo giấy 3cm

băng keo giấy 3cm

băng keo giấy 1cm

băng keo giấy da bò

băng keo 2 mặt 2.5 cm

băng keo in Logo

băng keo in chữ

băng keo in chữ & logo

băng keo nhôm 5cm

băng keo nhôm 5cm

băng keo vải vàng 5cm

băng keo vải xanh 5cm

băng keo vải xanh 5cm

băng keo vải vàng 5cm

băng keo vải đỏ 5cm

CÔNG TY TNHH MTV TM DV SX HÀ ĐÔNG

Địa chỉ : 21/70 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6292 3778 - Fax : (08) 6292 3778

© 2008 - 2011. All rights reserved