SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Hàn cắt dưới nước
Lặn hàn cắt kim loại dưới nước, hàn chống thủng
Lặn thi công các công trình dưới nước
Lặn trục vớt, thanh thải chướng ngại vật sông biển
Lặn khảo sát quay camera dưới nước
Quay phim chụp hình nghệ thuật dưới nước
Đào tạo thợ lặn chuyên nghiệp
Khảo sát phần chìm vỏ tàu
Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn
Ống thở
Áo phao đôi
Chân nhái
Kinh doanh thiết bị lặn
Mắt kính
Quần áo lặn

Hàn cắt dưới nước

Lặn hàn cắt kim loại dưới nước, hàn chống thủng

Lặn thi công các công trình dưới nước

Lặn trục vớt, thanh thải chướng ngại vật sông biển

Lặn khảo sát quay camera dưới nước

Quay phim chụp hình nghệ thuật dưới nước

Đào tạo thợ lặn chuyên nghiệp

Khảo sát phần chìm vỏ tàu

Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn

Ống thở

Áo phao đôi

Chân nhái

Kinh doanh thiết bị lặn

Mắt kính

Quần áo lặn

CÔNG TY TNHH LẶN - TRỤC VỚT HỒNG HÀ

Địa chỉ : 45D Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3551 2818 - Fax : (08) 3841 0586 - Email : hieu.diver@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved