SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Màng chít quấn pallet hàng hóa
Màng PE cắt khúc
Màng PE quấn máy
Màng PE quấn tay
Màng PE quấn pallet
Băng keo trong
Băng keo trong
Keo 502
Keo 502
Vải Nhám cuộn K51
Nhám thùng GXK51
Nhám tròn
Nhám xếp
Nhám cuộn GXK51
Nhám tờ: Sankyo (Nhật Xanh)
Dram 1 512M - Giá 160k - Bảo hành 2 năm
Main 915 - Giá 500k - Bảo hành 1 tháng
Mouse Phillp Đen To chính hãng USB giá 60k - Bảo hành 1 năm
Nguồn Golden 550w Fan 12cm giá 320 BH 1n
Nguồn cũ Fan 12cm giá 150 BH 1t
Fan 8cm giá 100 BH 1t
USB Toshiba 8Gb chính hãng - Giá 160k - Bảo hành 1 năm

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Màng chít quấn pallet hàng hóa

Màng PE cắt khúc

Màng PE quấn máy

Màng PE quấn tay

Màng PE quấn pallet

Băng keo trong

Băng keo trong

Keo 502

Keo 502

Vải Nhám cuộn K51

Nhám thùng GXK51

Nhám tròn

Nhám xếp

Nhám cuộn GXK51

Nhám tờ: Sankyo (Nhật Xanh)

Dram 1 512M - Giá 160k - Bảo hành 2 năm

Main 915 - Giá 500k - Bảo hành 1 tháng

Mouse Phillp Đen To chính hãng USB giá 60k - Bảo hành 1 năm

Nguồn Golden 550w Fan 12cm giá 320 BH 1n
Nguồn cũ Fan 12cm giá 150 BH 1t
Fan 8cm giá 100 BH 1t

USB Toshiba 8Gb chính hãng - Giá 160k - Bảo hành 1 năm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM GIANG

Địa chỉ : B23 Đường B, Khu 2003, Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email : namgiangtp@yahoo.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved