SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Giấy A4 70 Supreme
Giấy fax Mimosa
Giấy gói quà hàn quốc
Giấy note 4 màu
Giấy phân trang
Giấy than Horse
Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Chi - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Nhập - 1 liên dày (100 tờ)
Sổ da A 4 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)
Sổ lò xo 200 trang A4 PGrand
Sổ name card 120 lá
Bảng chức danh
Bàn cắt giấy Mica Khổ A3 (Loại Tốt)
Bìa 2 lá A4 Plus mỏng
Bìa 2 lá A4-E310 (Loại 1)
Bìa cây gáy đục Bảng nhỏ "1Cm"
Bảng Tên Kẹp Kim Tây
Bấm Lỗ W. Trio 978 (30 Tờ)
Bút bi TL025
Bút bi TL032
Bút bi TL035
Bút chì bấm PC-018 Harajaru
Bút chì gỗ
Dao rọc giấy SDI lớn
Dây đeo lụa đầu xoay
Hồ Khô G-05
Hồ nước Thiên Long
Kẹp Bướm 15mm
Kéo Cực đại K-20 (Loại Tốt)

Giấy A4 70 Supreme

Giấy fax Mimosa

Giấy gói quà hàn quốc

Giấy note 4 màu

Giấy phân trang

Giấy than Horse

Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Chi - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Nhập - 1 liên dày (100 tờ)

Sổ da A 4 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)

Sổ lò xo 200 trang A4 PGrand

Sổ name card 120 lá

Bảng chức danh

Bàn cắt giấy Mica Khổ A3 (Loại Tốt)

Bìa 2 lá A4 Plus mỏng

Bìa 2 lá A4-E310 (Loại 1)

Bìa cây gáy đục Bảng nhỏ "1Cm"

Bảng Tên Kẹp Kim Tây

Bấm Lỗ W. Trio 978 (30 Tờ)

Bút bi TL025

Bút bi TL032

Bút bi TL035

Bút chì bấm PC-018 Harajaru

Bút chì gỗ

Dao rọc giấy SDI lớn

Dây đeo lụa đầu xoay

Hồ Khô G-05

Hồ nước Thiên Long

Kẹp Bướm 15mm

Kéo Cực đại K-20 (Loại Tốt)

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved