SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Screen printing oil (Dầu in lụa)
Ceramic pigment (Màu cho thân gạch)
Crystal polish frit (Men thuỷ tinh dùng cho gạch lót tường)
Floor tile polish frit (Men dùng cho gạch lát sàn nhà)
Luster (Men dạ quang)
Printing glaze (Men in lụa)
Keo cứng xương
Keo cứng xương
Auxillary material
Glaze stains (Màu in lụa)
Kho xưởng
Kho xưởng
Kho xưởng
Kho xưởng
KL080 - Grinding aid Chất trợ nghiền
KL082 Grinding aid Chất trợ nghiền
KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid

Screen printing oil (Dầu in lụa)

Ceramic pigment (Màu cho thân gạch)

Crystal polish frit (Men thuỷ tinh dùng cho gạch lót tường)

Floor tile polish frit (Men dùng cho gạch lát sàn nhà)

Luster (Men dạ quang)

Printing glaze (Men in lụa)

Keo cứng xương

Keo cứng xương

Auxillary material

Glaze stains (Màu in lụa)

Kho xưởng

Kho xưởng

Kho xưởng

Kho xưởng

KL080 - Grinding aid Chất trợ nghiền

KL082 Grinding aid Chất trợ nghiền

KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved