SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
P-006
P-029
P-033
P-231
KT-061R
KT-061
KT-060
KT-065
P-026
P.3L-015
P.3L-017
P.3L-018
P-017
P-022/3
P-050
TM.03
P-302
TM.01
P-034
P-034.
P-048
P-048.
CHIF.02
CHIF.03
CL.02
CL.04
P.008 Gr
P.060
P.067
P.069
P.309
P.310
TM.02
P-058P-006

P-029

P-033

P-231

KT-061R

KT-061

KT-060

KT-065

P-026

P.3L-015

P.3L-017

P.3L-018

P-017

P-022/3

P-050

TM.03

P-302

TM.01

P-034

P-034.

P-048

P-048.

CHIF.02

CHIF.03

CL.02

CL.04

P.008 Gr

P.060

P.067

P.069

P.309

P.310

TM.02

P-058

CÔNG TY TNHH SX TM & DV PHÚ HỒNG HẢI

Địa chỉ : 202/19 Đường Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : (08) 6254 7928 - Fax : (08) 6258 0532 - Email : hoang.phuhonghai@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved