SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Atlas Copco XAS 27
Atlas Copco XAS 57
Kobelion II AG
Kobelion SG
Kobelion XG
Hitachi NH 265
Hitachi Screw 160
Hitachi V37 Plus
Comp Air D37H
Wuxi trục vít không dầu công suất 75 - 630KW
Wuxi trục vít biến tần công suất 18.5 - 280KW
Wuxi trục vít ít dầu công suất 11- 15 KW
Wuxi trục vít ít dầu công suất 18.5 - 185 KW
Wuxi trục vít ít dầu công suất 185 - 400 KW
Bộ lọc khí MNK Hitachi
Lọc dầu máy nén khí Comp Air
Lọc tách dầu máy nén khí
Máy nén khí
Các loại lọc máy nén khí
Lọc tách và lọc gió
Bộ lọc điều áp
Bảo trì hệ thống nén và máy nén khí
Bảo trì hệ thống nén và máy nén khí

Atlas Copco XAS 27

Atlas Copco XAS 57

Kobelion II AG

Kobelion SG

Kobelion XG

Hitachi NH 265

Hitachi Screw 160

Hitachi V37 Plus

Comp Air D37H

Wuxi trục vít không dầu công suất 75 - 630KW

Wuxi trục vít biến tần công suất 18.5 - 280KW

Wuxi trục vít ít dầu công suất 11- 15 KW

Wuxi trục vít ít dầu công suất 18.5 - 185 KW

Wuxi trục vít ít dầu công suất 185 - 400 KW

Bộ lọc khí MNK Hitachi

Lọc dầu máy nén khí Comp Air

Lọc tách dầu máy nén khí

Máy nén khí

Các loại lọc máy nén khí

Lọc tách và lọc gió

Bộ lọc điều áp

Bảo trì hệ thống nén và máy nén khí

Bảo trì hệ thống nén và máy nén khí

CÔNG TY TNHH MTV HỮU TÍN PHÁT

Địa chỉ : 28/3 Đường Cây Da Xề, Khu Phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 77 35 79 - Fax : (0650) 3 77 35 78 - Email : baoquochtp@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved