Nhóm sản phẩm
CHỈ MAY THÊU
HÌNH ẢNH NHÀ XƯỞNG - MÁY MÓC NGÀNH MAY
Liên hệ nhà cung cấp
SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Chỉ may bao bì
Chỉ cuộn nhỏ các mầu
Chỉ các mầu
Chỉ thêu
Chỉ 20/2 mầu trắng
Chỉ may bao bì TAGS
Chỉ cuộn nhỏ mầu xanh
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Tơ bóng
Chỉ may bao bì
Chỉ dệt chiếu nhựa
Máy cuộn chỉ
Chỉ cuộn nhỏ
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng

Chỉ may bao bì

Chỉ cuộn nhỏ các mầu

Chỉ các mầu

Chỉ thêu

Chỉ 20/2 mầu trắng

Chỉ may bao bì TAGS

Chỉ cuộn nhỏ mầu xanh

Chỉ may bao bì

Chỉ may bao bì

Tơ bóng

Chỉ may bao bì

Chỉ dệt chiếu nhựa

Máy cuộn chỉ

Chỉ cuộn nhỏ

Nhà xưởng

Nhà xưởng

Nhà xưởng

Nhà xưởng

Nhà xưởng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ

Địa chỉ : Số Nhà 52, Xóm Án, Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3854 5835 - Fax : (04) 3552 6426 - Email : tuantu.tkh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved