SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Bộ mạ quay
Máy xi mạ điện
Ghi đông mạ cầu vồng ( 7 màu)
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Ngăn Giá thể
Ngăn lắng
Ngăn lọc
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Lắp đặt bulon móng tại công trường
Chế tạo Bầu quạt công nghiệp bằng thép không rỉ
Chế tạo Cánh quạt công nghiệp bằng thép không rỉ
Chế tạo Quạt công nghiệp bằng thép không rỉ
Cửa cổng Sơn tĩnh điện
Cửa cổng Sơn tĩnh điện
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Hệ thống xử lý nước thải y tế
Lò đốt rác thải y tế
Lò đốt rác thải y tế

Bộ mạ quay

Máy xi mạ điện

Ghi đông mạ cầu vồng ( 7 màu)

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Ngăn Giá thể

Ngăn lắng

Ngăn lọc

Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế

Lắp đặt bulon móng tại công trường

Chế tạo Bầu quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

Chế tạo Cánh quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

Chế tạo Quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

Cửa cổng Sơn tĩnh điện

Cửa cổng Sơn tĩnh điện

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải y tế

Lò đốt rác thải y tế

Lò đốt rác thải y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUANG VINH

Địa chỉ : Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 37653589 - 37653202 - Fax : (04) 37653590 - Email : quangvinh.ndv@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved