Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
0912235016
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh LDPE
Hạt nhựa tái sinh PP
Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa Hips
Nhựa Hips
Nhựa PBT
Nhựa PBT
Nhựa PC
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa PP
PC

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh LDPE

Hạt nhựa tái sinh PP

Nhựa ABS

Nhựa ABS

Nhựa Hips

Nhựa Hips

Nhựa PBT

Nhựa PBT

Nhựa PC

Nhựa PE

Nhựa PE

Nhựa POM

Nhựa POM

Nhựa PP

PC

Công Ty TNHH H.A

Địa chỉ : 6/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : ((+84)031) 3515 669 - Fax : ((+84)031) 3569 033 - Email : hacompany72@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved