SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Vòng đời phát triển muỗi
Đường mối
Diệt mối
Diệt mối tận gốc
Dịch vụ phun muỗi
Diệt côn trùng
Diệt mối công trình
Diệt mối tận gốc
DV diệt chuột
Ale 10SC
Alé 10SC – “Ruồi, muỗi chết mê”
Map Ora 70EC – “Có Map Ora, Muỗi chết như rạ”
Map Permethrin 50EC – “Hạ gục nhanh”
Mapora70EC
Mapsedan 48EC

Vòng đời phát triển muỗi

Đường mối

Diệt mối

Diệt mối tận gốc

Dịch vụ phun muỗi

Diệt côn trùng

Diệt mối công trình

Diệt mối tận gốc

DV diệt chuột

Ale 10SC

Alé 10SC – “Ruồi, muỗi chết mê”

Map Ora 70EC – “Có Map Ora, Muỗi chết như rạ”

Map Permethrin 50EC – “Hạ gục nhanh”

Mapora70EC

Mapsedan 48EC

Công Ty TNHH MTV Bảo Quản Gỗ Miền Trung

Địa chỉ : 290 Phạm Cự Lượng, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3984398, 0905 111 572 - Fax : (0511) 3987572 - Email : baoquangomt@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved