SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Ferro Manganese 65%
Ferro Manganese 65%
Than cốc 25-80mm
Than cốc 5-15mm
Than mỡ nhập khẩu
Thạch anh CN
Gang phế liệu
Quặng Mangan
Than cám antraxit
Than cục antraxit
Ferro Silic 75%
Ferro Silicon Mangan
Gỗ tròn
Than mỡ nhập khẩu
Thép phế liệu
Thép phế liệu
Gỗ tròn nhập khẩu
Gỗ xẻ
Cao su SVR 3L
Cao su SVR 3L
Quặng sắt
Gỗ cao su
Quặng sắt
Gỗ cao su
Thạch anh CN
Gang đúc
Gang đúc
Gỗ tròn
Gỗ xẻ
Ferro Silic 75%
Ferro Silicon Mangan
Quặng kẽm
Quặng Mangan
Cao su SVR 10
Cao su SVR 10

Ferro Manganese 65%

Ferro Manganese 65%

Than cốc 25-80mm

Than cốc 5-15mm

Than mỡ nhập khẩu

Thạch anh CN

Gang phế liệu

Quặng Mangan

Than cám antraxit

Than cục antraxit

Ferro Silic 75%

Ferro Silicon Mangan

Gỗ tròn

Than mỡ nhập khẩu

Thép phế liệu

Thép phế liệu

Gỗ tròn nhập khẩu

Gỗ xẻ

Cao su SVR 3L

Cao su SVR 3L

Quặng sắt

Gỗ cao su

Quặng sắt

Gỗ cao su

Thạch anh CN

Gang đúc

Gang đúc

Gỗ tròn

Gỗ xẻ

Ferro Silic 75%

Ferro Silicon Mangan

Quặng kẽm

Quặng Mangan

Cao su SVR 10

Cao su SVR 10

Doanh nghiệp TN Nguyễn Đức

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : (0208) 22 22 333 - Fax : (0208) 38 55 059 - Email : nguyenduc.dntn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved