SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm
Nhôm hợp kim
Nhôm hợp kim
Nhôm khối
Nhôm khối
Nhôm tấm
Nhôm tấm
Nhôm tấm đột lỗ
Khuôn mẫu mốp xốp
Khuôn mẫu mốp xốp
Đúc khuôn đế giầy

Đúc áp lực nhôm

Đúc áp lực nhôm

Đúc áp lực nhôm

Đúc áp lực nhôm

Đúc áp lực nhôm

Nhôm hợp kim

Nhôm hợp kim

Nhôm khối

Nhôm khối

Nhôm tấm

Nhôm tấm

Nhôm tấm đột lỗ

Khuôn mẫu mốp xốp

Khuôn mẫu mốp xốp

Đúc khuôn đế giầy

LIÊN HÒA SÁNG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH

Địa chỉ : Đường 15 Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
Điện thoại : (072) 3849991, 3849992 - Fax : (072) 3849993 - Email : lienhoasang@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved