SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Cải bẹ xanh
Giá bán: 0 VNĐ
Cải bó xôi
Giá bán: 0 VNĐ
Cải chíp
Giá bán: 0 VNĐ
Cải cúc
Giá bán: 0 VNĐ
Cải ngồng
Giá bán: 0 VNĐ
Cải ngọt (500g)
Giá bán: 4.200 VNĐ
Cải thảo
Giá bán: 0 VNĐ
Cải xanh
Giá bán: 0 VNĐ
Cải xoong
Giá bán: 0 VNĐ
Bắp cải tím
Giá bán: 0 VNĐ
Ngọn bí (1Kg)
Giá bán: 18.000 VNĐ
Ngọn su su
Giá bán: 0 VNĐ
Rau dền (500g)
Giá bán: 7.000 VNĐ
Rau khoai lang (500g)
Giá bán: 4.200 VNĐ
Rau mồng tơi (500g)
Giá bán: 6.000 VNĐ
Rau muống (500g)
Giá bán: 3.900 VNĐ
Rau ngải cứu (500g)
Giá bán: 9.000 VNĐ
Rau ngót (250g)
Giá bán: 4.500 VNĐ
Bí hồ lô
Giá bán: 0 VNĐ
Bí ngô
Giá bán: 0 VNĐ
Bí ngồi
Giá bán: 0 VNĐ
Bí xanh (1Kg)
Giá bán: 9.000 VNĐ
Cà chua dây
Giá bán: 0 VNĐ
Cà pháo trắng (1Kg)
Giá bán: 6.000 VNĐ
Dưa chuột (1Kg)
Giá bán: 7.800 VNĐ
Đậu đũa
Giá bán: 0 VNĐ
Đậu trạch
Giá bán: 0 VNĐ
Rau đay
Giá bán: 0 VNĐ
Súp lơ xanh
Mướp đắng (1Kg)
Giá bán: 7.800 VNĐ

Cải bẹ xanh
Giá bán: 0 VNĐ

Cải bó xôi
Giá bán: 0 VNĐ

Cải chíp
Giá bán: 0 VNĐ

Cải cúc
Giá bán: 0 VNĐ

Cải ngồng
Giá bán: 0 VNĐ

Cải ngọt (500g)
Giá bán: 4.200 VNĐ

Cải thảo
Giá bán: 0 VNĐ

Cải xanh
Giá bán: 0 VNĐ

Cải xoong
Giá bán: 0 VNĐ

Bắp cải tím
Giá bán: 0 VNĐ

Ngọn bí (1Kg)
Giá bán: 18.000 VNĐ

Ngọn su su
Giá bán: 0 VNĐ

Rau dền (500g)
Giá bán: 7.000 VNĐ

Rau khoai lang (500g)
Giá bán: 4.200 VNĐ

Rau mồng tơi (500g)
Giá bán: 6.000 VNĐ

Rau muống (500g)
Giá bán: 3.900 VNĐ

Rau ngải cứu (500g)
Giá bán: 9.000 VNĐ

Rau ngót (250g)
Giá bán: 4.500 VNĐ

Bí hồ lô
Giá bán: 0 VNĐ

Bí ngô
Giá bán: 0 VNĐ

Bí ngồi
Giá bán: 0 VNĐ

Bí xanh (1Kg)
Giá bán: 9.000 VNĐ

Cà chua dây
Giá bán: 0 VNĐ

Cà pháo trắng (1Kg)
Giá bán: 6.000 VNĐ

Dưa chuột (1Kg)
Giá bán: 7.800 VNĐ

Đậu đũa
Giá bán: 0 VNĐ

Đậu trạch
Giá bán: 0 VNĐ

Rau đay
Giá bán: 0 VNĐ

Súp lơ xanh

Mướp đắng (1Kg)
Giá bán: 7.800 VNĐ

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG

Địa chỉ : 459 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3827 4677 - Fax : (04) 3827 4713 - Email : phuongdunghn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved