Nhóm sản phẩm
SẢN XUẤT - BÁN BUÔN
PHÂN PHỐI CUNG CẤP
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Bà Bùi Thị Quy
0903 843 781
Chi tiết người liên hệ
SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Đường nâu
Đường trắng
Đường trắng
Đường trắng
Đường trắng
Cồn khô
Cồn khô
Cồn khô tròn hồng
Cồn khô tròn trắng
Cồn khô vuông
Gas hóa lỏng CO2
Gas hóa lỏng CO2
Gas hóa lỏng CO2
Gas hóa lỏng CO2
Gas hóa lỏng CO2
Bao bì PE
Bao bì PE
Bao bì PE
Bao bì PE

Đường nâu

Đường trắng

Đường trắng

Đường trắng

Đường trắng

Cồn khô

Cồn khô

Cồn khô tròn hồng

Cồn khô tròn trắng

Cồn khô vuông

Gas hóa lỏng CO2

Gas hóa lỏng CO2

Gas hóa lỏng CO2

Gas hóa lỏng CO2

Gas hóa lỏng CO2

Bao bì PE

Bao bì PE

Bao bì PE

Bao bì PE

DNTN DỆT MAY THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

Địa chỉ : Lô A3MR + A4M - Khu Công Nghiệp Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : (056) 3 741 494 - Fax : (056) 3 741 575

© 2008 - 2011. All rights reserved