SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Bàn ghế giám đốc
Bàn ghế giám đốc
Bàn ghế nhân viên
Bàn ghế nhân viên
Bàn ghế phòng ăn
Bàn ghế phòng ăn
Bàn ghế phòng ăn
Bàn ghế phòng họp
Bàn ghế phòng họp
Bàn ghế phòng khách
Bàn ghế phòng khách
Ghế giám đốc
Ghế giám đốc
Giường ngủ gỗ tự nhiên
Giường ngủ gỗ tự nhiên
Tủ bếp
Tủ bếp
Tủ hồ sơ
Tủ hồ sơ
Tủ hồ sơ
Tủ quần áo
Tủ quần áo
Tủ quần áo
Tủ rượu
Tủ rượu

Bàn ghế giám đốc

Bàn ghế giám đốc

Bàn ghế nhân viên

Bàn ghế nhân viên

Bàn ghế phòng ăn

Bàn ghế phòng ăn

Bàn ghế phòng ăn

Bàn ghế phòng họp

Bàn ghế phòng họp

Bàn ghế phòng khách

Bàn ghế phòng khách

Ghế giám đốc

Ghế giám đốc

Giường ngủ gỗ tự nhiên

Giường ngủ gỗ tự nhiên

Tủ bếp

Tủ bếp

Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ

Tủ quần áo

Tủ quần áo

Tủ quần áo

Tủ rượu

Tủ rượu

CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG

Địa chỉ : Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 631 536 - 0650 3 631 535 - Fax : (0650) 3 631 534 - Email : thanhthangfurniture@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved