SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Hộp đựng khăn giấy
Hộp đựng đũa
Móc áo gỗ
Móc áo Veston
Treo khăn giấy
Hộp đựng bút viết
Hộp đựng khăn giấy
Đế để nồi cơm điện
Kệ để chén đĩa
Rế bếp hình trái cà
Rế bếp
Rế bếp hình con cá
Lịch gỗ
Cửa gỗ
Cửa gỗ
Cửa gỗ
Cửa gỗ
Cửa gỗ
Tủ bếp
Tủ bếp
Tủ bếp
Tủ bếp
Tủ bếp

Hộp đựng khăn giấy

Hộp đựng đũa

Móc áo gỗ

Móc áo Veston

Treo khăn giấy

Hộp đựng bút viết

Hộp đựng khăn giấy

Đế để nồi cơm điện

Kệ để chén đĩa

Rế bếp hình trái cà

Rế bếp

Rế bếp hình con cá

Lịch gỗ

Cửa gỗ

Cửa gỗ

Cửa gỗ

Cửa gỗ

Cửa gỗ

Tủ bếp

Tủ bếp

Tủ bếp

Tủ bếp

Tủ bếp

Công ty TNHH MTV Chế Biến Lâm Sản Đăng Quang

Địa chỉ : 110/2 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3716 9624 - Fax : (08) 3716 9558 - Email : dangquang1@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved