SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Thùng carton
3 – 5 lớp
Thùng carton
3 – 5 lớp
Thùng carton
3 – 5 lớp
Thùng carton
3 – 5 lớp
Thùng carton
3-5 lớp
Bao bì carton ngành
điện tử
Bao bì carton ngành
điện tử
Bao bì carton ngành
điện tử
Bao bì carton ngành
thực phẩm
Bao bì carton ngành
thực phẩm
Bao bì carton
ngành may
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton ngành
điện tử
Bao bì carton ngành
điện tử
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp

Thùng carton
3 – 5 lớp

Thùng carton
3 – 5 lớp

Thùng carton
3 – 5 lớp

Thùng carton
3 – 5 lớp

Thùng carton
3-5 lớp

Bao bì carton ngành
điện tử

Bao bì carton ngành
điện tử

Bao bì carton ngành
điện tử

Bao bì carton ngành
thực phẩm

Bao bì carton ngành
thực phẩm

Bao bì carton
ngành may

Bao bì carton cao cấp

Bao bì carton cao cấp

Bao bì carton ngành
điện tử

Bao bì carton ngành
điện tử

Bao bì carton cao cấp

Bao bì carton cao cấp

Bao bì carton cao cấp

Bao bì carton cao cấp

Bao bì carton cao cấp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ : 4/5 Khu phố 4, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3710915 - 3777130 - Fax : (0650) 3710791 - 3712652 - Email : kt.truonggiang@gmail.com
truonggiangcompany@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved