Giá đỡ giấy
GIÁ ĐỠ GIẤY CUỘN (KIỂU KHÔNG TRỤC TOÀN BẰNG THỦY LỰC)

GIÁ ĐỠ GIẤY CUỘN (KIỂU KHÔNG TRỤC TOÀN BẰNG THỦY LỰC)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỊNH

Địa chỉ : 170/12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Fax : (08) 3980 9244 - Email : kienthinh79@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved