Giàn hút căng giấy
GIÀN HÚT CĂNG GIẤY

GIÀN HÚT CĂNG GIẤY

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỊNH

Địa chỉ : 170/12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Fax : (08) 3980 9244 - Email : kienthinh79@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved