MÁY CÁN SÓNG ĐƠN MẶT (DẠNG CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG HỘP SỐ NGOÀI)
MÁY CÁN SÓNG ĐƠN MẶT (DẠNG CỐ ĐỊNH)
GIÀN SẤY MỀN
GIÁ ĐỠ GIẤY CUỘN (KIỂU KHÔNG TRỤC TOÀN BẰNG THỦY LỰC)
MÁY CẮT TẤM CNC
MÁY LÊN KEO
LÔ GIA NHIỆT ĐƠN TẦNG, ĐA TẦNG
GIÀN HÚT CĂNG GIẤY
MÁY DÁN THÙNG BÁN TỰ ĐỘNG
MÁY ĐÓNG GHIM
MÁY CHIA KHỔ CÁN LẰN BẰNG DAO MỎNG
MÁY CHẠP KHE BÁN TỰ ĐỘNG
MÁY RA GIẤY
MÁY CẮT TẤM 1 DAO QUAY, 1 DAO TĨNH

MÁY CÁN SÓNG ĐƠN MẶT (DẠNG CỐ ĐỊNH)

MÁY CÁN SÓNG ĐƠN MẶT (DẠNG CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG HỘP SỐ NGOÀI)

GIÀN SẤY MỀN

GIÁ ĐỠ GIẤY CUỘN (KIỂU KHÔNG TRỤC TOÀN BẰNG THỦY LỰC)

MÁY CẮT TẤM CNC

MÁY LÊN KEO

LÔ GIA NHIỆT ĐƠN TẦNG, ĐA TẦNG

GIÀN HÚT CĂNG GIẤY

MÁY DÁN THÙNG BÁN TỰ ĐỘNG

MÁY ĐÓNG GHIM

MÁY CHIA KHỔ CÁN LẰN BẰNG DAO MỎNG

MÁY CHẠP KHE BÁN TỰ ĐỘNG

MÁY RA GIẤY

MÁY CẮT TẤM 1 DAO QUAY, 1 DAO TĨNH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỊNH

Địa chỉ : 170/12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Fax : (08) 3980 9244 - Email : kienthinh79@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved