Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Nguyễn Xuân Thảo
0904 136 359
I'm Online
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Khuôn vòi xịt
Khuôn phích cắm điện
Khuôn kim hút
Khuôn cút ppr
Khuôn cao su
Khuôn giày dép
Khuôn giày dép
Khuôn giày dép
Khuôn giày dép
Khuôn giày dép
Khuôn giày dép

Khuôn cao su

Khuôn cút ppr

Khuôn kim hút

Khuôn phích cắm điện

Khuôn vòi xịt

Khuôn giày dép

Khuôn giày dép

Khuôn giày dép

Khuôn giày dép

Khuôn giày dép

Khuôn giày dép

CÔNG TY TNHH BÌNH THỊNH

Địa chỉ : Số 73 Đường Trực Cát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại : (031) 3513 892 - Fax : (031) 3513 892 - Email : binhthinhcnc@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved