SẢN XUẤT VÁN VÀ GIAO HÀNG
Máy bóc ván mặt
Xử lý ván lạng
Máy trà ván
Sơ chế ván
Máy ép ván
Sản xuất ván ép
Giao hàng theo yêu cầu

Máy bóc ván mặt

Xử lý ván lạng

Máy trà ván

Sơ chế ván

Máy ép ván

Sản xuất ván ép

Giao hàng theo yêu cầu

CƠ SỞ VÁN ÉP TÍN NGHĨA

Địa chỉ : 480 Đường Liên Ấp 1/2/3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : () (08) 6273 9679
098 648 8889 - Email : theanh1973@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved