Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông La Vi Thái
0903.670.492
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Bông cói (sx bông tăm 2 đầu)
Bông gòn cói
Bông cói sản xuất bông tăm
Bông cói sản xuất bông tăm

Bông gòn cói

Bông cói sản xuất bông tăm

Bông cói sản xuất bông tăm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÔNG MỸ Á

Địa chỉ : 551/212/5A, Tổ 50, Khu Phố 5, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Email : bongmya@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved