Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông La Vi Thái
0903.670.492
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Bông gòn thấm nước
Gòn tấm
Gòn tơi
Gòn tơi
Gòn tấm cứng
Gòn cứng
Gòn tấm
Gòn cuộn
Gòn cuộn
Bông gòn thấm nước
Bông gòn công nghiệp
Bông gòn viên
Bông gòn nhân tạo
Gòn Thiên Nhiên
Gòn Cotton Đen

Gòn Cuộn

Gòn Cotton Trắng

Gòn Cotton Đen

Gòn Thiên Nhiên

Bông xơ chải

Bông cói sản xuất bông tăm

Bông cói sản xuất bông tăm

Bông gòn nhân tạo

Bông gòn viên

Bông gòn công nghiệp

Bông gòn thấm nước

Gòn cuộn

Gòn cuộn

Gòn tấm

Gòn cứng

Gòn tấm cứng

Gòn tơi

Gòn tơi

Gòn tấm

Bông gòn thấm nước

Bông gòn cói

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÔNG MỸ Á

Địa chỉ : 551/212/5A, Tổ 50, Khu Phố 5, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Email : bongmya@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved