Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Viet Nam Pest Control
08.6295 9397
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Diệt chuột (Kẻ phá hoại khôn ngoan)
Diệt ruồi (Vấn nạn toàn cầu)
Diệt muỗi (Gieo rắc chết chóc cho nhân loại)
Diệt gián (Phát tán hôi hám & bệnh tật)
Diệt kiến ( Gây phiền hà cho cộng đồng)
Diệt mọt (Kẻ thù của mọi loại hạt)
Diệt mối (Kẻ phá hoại thầm lặng)

Diệt chuột (Kẻ phá hoại khôn ngoan)

Diệt ruồi (Vấn nạn toàn cầu)

Diệt muỗi (Gieo rắc chết chóc cho nhân loại)

Diệt gián (Phát tán hôi hám & bệnh tật)

Diệt kiến ( Gây phiền hà cho cộng đồng)

Diệt mọt (Kẻ thù của mọi loại hạt)

Diệt mối (Kẻ phá hoại thầm lặng)

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ CÔN TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 20/18 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6295 9397 - Fax : (08) 6295 9398 - Email : info@vietnampestcontrol.org.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved