Ly giấy 3 (OZ) 80ml
Ly giấy 6,5 (OZ) 185ml
Ly giấy 9 (OZ) 250ml
Ly giấy 9 (OZ) 250ml
Ly giấy 12 (OZ) 340ml
Ly giấy 16 (OZ) 450ml
Nắp 9 (OZ) 250 ml
Nắp 9 (OZ) 250 ml
Nắp 16 (OZ) 450 ml
Nắp 16 (OZ) 450 ml

Ly giấy 3 (OZ) 80ml

Ly giấy 6,5 (OZ) 185ml

Ly giấy 12 (OZ) 340ml

Ly giấy 16 (OZ) 450ml

Ly giấy 9 (OZ) 250ml

Ly giấy 9 (OZ) 250ml

Nắp 16 (OZ) 450 ml

Nắp 16 (OZ) 450 ml

Nắp 9 (OZ) 250 ml

Nắp 9 (OZ) 250 ml

CÔNG TY TNHH VY VY

Địa chỉ : Số 19, Đường Số 48B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3549 5484 - 0919 823 132 - Fax : (08) 3762 1559 - Email : vyvypapercup@yahoo.com - vyvypapercup@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved