Sản xuất, cung cấp ống nối BMS (BMS-Coupler) Hàn quốc cho thép thanh cường lực trong xây dựng và nhà cao tầng(D12 – D40)
Common couplers (thông thường)
T.J Couplers for ribs of bamboo style (đặc biệt 1)
Quick Coupler for ribs of fish bone style (đặc biệt 2)
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép

Common couplers (thông thường)

T.J Couplers for ribs of bamboo style (đặc biệt 1)

Quick Coupler for ribs of fish bone style (đặc biệt 2)

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

CÔNG TY TNHH BMS - THÀNH NAM

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Fax : (04) 3394 1289 - Email : tambmsthanhnam@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved