Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Quick Coupler for ribs of fish bone style (đặc biệt 2)
T.J Couplers for ribs of bamboo style (đặc biệt 1)
Common couplers (thông thường)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Common couplers (thông thường)

T.J Couplers for ribs of bamboo style (đặc biệt 1)

Quick Coupler for ribs of fish bone style (đặc biệt 2)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thí nghiệm kiểm định

Thí nghiệm kiểm định

Thí nghiệm kiểm định

Thí nghiệm kiểm định

Thi công công trình

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

BMS Thành Nam

Chứng Chỉ tiêu chuẩn chất lượng việt nam và thế giới

Giấy chứng nhận sáng chế

Giấy chứng nhận sáng chế

Chứng Chỉ tiêu chuẩn chất lượng việt nam và thế giới

Giấy chứng nhận

Kết quả thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm

CÔNG TY TNHH BMS - THÀNH NAM

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Fax : (04) 3394 1289 - Email : tambmsthanhnam@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved