Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn
Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn

Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn

CÔNG TY TNHH LẶN - TRỤC VỚT HỒNG HÀ

Địa chỉ : 45D Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3551 2818 - Fax : (08) 3841 0586 - Email : hieu.diver@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved