Hàn cắt dưới nước
Hàn cắt dưới nước
Lặn hàn cắt kim loại dưới nước, hàn chống thủng

Hàn cắt dưới nước

Lặn hàn cắt kim loại dưới nước, hàn chống thủng

CÔNG TY TNHH LẶN - TRỤC VỚT HỒNG HÀ

Địa chỉ : 45D Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3551 2818 - Fax : (08) 3841 0586 - Email : hieu.diver@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved