Khảo sát phần chìm vỏ tàu
Khảo sát phần chìm vỏ tàu
Lặn khảo sát quay camera dưới nước

Khảo sát phần chìm vỏ tàu

Lặn khảo sát quay camera dưới nước

CÔNG TY TNHH LẶN - TRỤC VỚT HỒNG HÀ

Địa chỉ : 45D Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3551 2818 - Fax : (08) 3841 0586 - Email : hieu.diver@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved