Lặn thi công các công trình dưới nước
Lặn khảo sát quay camera dưới nước
Khảo sát phần chìm vỏ tàu
Lặn hàn cắt kim loại dưới nước, hàn chống thủng
Hàn cắt dưới nước
Quay phim chụp hình nghệ thuật dưới nước
Lặn trục vớt, thanh thải chướng ngại vật sông biển
Áo phao đôi
Ống thở
Mắt kính
Chân nhái
Quần áo lặn
Kinh doanh thiết bị lặn
Đào tạo thợ lặn chuyên nghiệp
Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn

Lặn thi công các công trình dưới nước

Khảo sát phần chìm vỏ tàu

Hàn cắt dưới nước

Quay phim chụp hình nghệ thuật dưới nước

Kinh doanh thiết bị lặn

Đào tạo thợ lặn chuyên nghiệp

Sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị lặn

Lặn hàn cắt kim loại dưới nước, hàn chống thủng

Lặn khảo sát quay camera dưới nước

Quần áo lặn

Chân nhái

Mắt kính

Ống thở

Áo phao đôi

Lặn trục vớt, thanh thải chướng ngại vật sông biển

CÔNG TY TNHH LẶN - TRỤC VỚT HỒNG HÀ

Địa chỉ : 45D Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3551 2818 - Fax : (08) 3841 0586 - Email : hieu.diver@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved