Lắp Đặt - Tháo Gỡ Dưới Nước
Tháo gỡ, lắp đặt dưới nước
Lắp đặt dưới nước
Lắp đặt đường ống dưới nước


Tháo gỡ, lắp đặt dưới nước

Lắp đặt dưới nước

Lắp đặt đường ống dưới nước

CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU

Địa chỉ : Số 1-3, Tòa Nhà A6, Đường Maogang, Q. Hoàng Phố, Tp. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại : (+86 20) 8255 8210 - Fax : (+86 20) 3237 2563 - Email : quynhanh7717@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved