Nạo Vét - Kiểm Tra Dưới Nước
Dự án sửa chữa đường ống tại đường Duobao
Lắp đặt dưới nước
Dịch vụ nạo, vét
Sửa chữa đường ống dưới nước

Dự án sửa chữa đường ống tại đường Duobao

Lắp đặt dưới nước

Dịch vụ nạo, vét

Sửa chữa đường ống dưới nước

CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU

Địa chỉ : Số 1-3, Tòa Nhà A6, Đường Maogang, Q. Hoàng Phố, Tp. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại : (+86 20) 8255 8210 - Fax : (+86 20) 3237 2563 - Email : quynhanh7717@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved