Bảo trì cầu, đập nước
Đổ bê tông dưới nước
Sửa chữa đường ống dưới nước
Dịch vụ nạo, vét
Lắp đặt dưới nước
Dự án sửa chữa đường ống tại đường Duobao
Hàn, cắt dưới nước
Cứu hộ, trục vớt dưới nước
Lắp đặt đường ống dưới nước
Lắp đặt dưới nước
Tháo gỡ, lắp đặt dưới nước

Bảo trì cầu, đập nước

Đổ bê tông dưới nước

Dự án sửa chữa đường ống tại đường Duobao

Lắp đặt dưới nước

Hàn, cắt dưới nước

Cứu hộ, trục vớt dưới nước

Tháo gỡ, lắp đặt dưới nước

Dịch vụ nạo, vét

Sửa chữa đường ống dưới nước

Lắp đặt dưới nước

Lắp đặt đường ống dưới nước

CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU

Địa chỉ : Số 1-3, Tòa Nhà A6, Đường Maogang, Q. Hoàng Phố, Tp. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại : (+86 20) 8255 8210 - Fax : (+86 20) 3237 2563 - Email : quynhanh7717@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved