Bút chì- Ngòi chì
Chì kim 101
Chì kim Pentel 0.3, 0.5, 0.7
Chì Steadler 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
Chì Tiệp KOH tòa tháp
Chì kim Pennac 0.3, 0.5, 0.7
Ngòi chì BRIGHT
Ngòi chì PLATINUM
Ngòi chì YOYO

Chì kim 101

Chì kim Pentel 0.3, 0.5, 0.7

Chì Steadler 2B, 3B, 4B, 5B, 6B

Chì Tiệp KOH tòa tháp

Chì kim Pennac 0.3, 0.5, 0.7

Ngòi chì BRIGHT

Ngòi chì PLATINUM

Ngòi chì YOYO

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved