Thẻ nhựa- Bảng tên- Dây đeo thẻ
Bảng nhựa
Bảng tên da
Bảng tên kim tây
Bảng tên Sakura
Dây lụa đeo thẻ

Bảng nhựa

Bảng tên da

Bảng tên kim tây

Bảng tên Sakura

Dây lụa đeo thẻ

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved