Kẹp bướm- Kẹp giấy- Kẹp Accor
Kẹp Acco nhựa
Kẹp Acco sắt
Kẹp bướm Echo
Kẹp bướm hoa DELI 8492
Kẹp bướm màu
Kẹp giấy C32
Kẹp giấy C62
Kẹp giấy màu Toàn Phát
Bấm kim DELI 0221
Bấm kim DELI 0224
Bấm kim mini DELI 0222
Bấm kim mini DELI 0253
Bấm kim Plus 10
Bấm kim xoay 3 chiều DELI 0414
Bấm lỗ DELI 0102

Kẹp Acco nhựa

Kẹp Acco sắt

Kẹp bướm Echo

Kẹp bướm hoa DELI 8492

Kẹp bướm màu

Kẹp giấy C32

Kẹp giấy C62

Kẹp giấy màu Toàn Phát

Bấm kim DELI 0221

Bấm kim DELI 0224

Bấm kim mini DELI 0222

Bấm kim mini DELI 0253

Bấm kim Plus 10

Bấm kim xoay 3 chiều DELI 0414

Bấm lỗ DELI 0102

Bấm lỗ Eagle 837

Gỡ kim Eagle

KIm bấm KW-trio

Kim bấm Việt Đức

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved