Kệ tài liệu - Kệ bút
Cắm bút TTM3001
Cắm bút TTM3005
Kệ 2 tầng
Kệ 3 tầng
Kệ rổ xéo 1 tầng
Kệ rổ xéo ráp liên hoàn

Cắm bút TTM3001

Cắm bút TTM3005

Kệ 2 tầng

Kệ 3 tầng

Kệ rổ xéo 1 tầng

Kệ rổ xéo ráp liên hoàn

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved