Dao rọc giấy- Kéo
Cắt keo sắt Dân Hoa 5F
Cắt keo TTM 2001 nhỏ
Cắt keo TTM 2003 trung
Dao rọc giấy DELI 2501
Dao rọc giấy SDI lớn, nhỏ
Kéo lớn DELI 6002
Kéo lớn hoa hồng
Kéo nhỏ DELI 6022
Kéo nhỏ DELI 6023
Kéo trung DELI 6009
Lưỡi dao SDI lớn, nhỏ

Cắt keo sắt Dân Hoa 5F

Cắt keo TTM 2001 nhỏ

Cắt keo TTM 2003 trung

Dao rọc giấy DELI 2501

Dao rọc giấy SDI lớn, nhỏ

Kéo lớn DELI 6002

Kéo lớn hoa hồng

Kéo nhỏ DELI 6022

Kéo nhỏ DELI 6023

Kéo trung DELI 6009

Lưỡi dao SDI lớn, nhỏ

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved