Bìa văn phòng
Bìa 1 kẹp A4- F4
Bìa 2 kẹp A4- F4
Bìa 3 dây gáy si 7F-10F-15F-20F
Bìa acco TL-PPFFA4
Bìa 2 lò xo A4-F4
Bìa 3 dây 7F-10F-15F-20F
Bìa cây hình
Bìa còng ABBA A4-F4 3.5F-5F-7F-10F
Bìa còng kiếng A4 3.5F-5F-7F-10F
Bìa hộp 7F-10F-15F-20F
Bìa lá A4- F4
Bìa lỗ A4
Bìa nhiều lá
Bìa nút hình
Bìa nút MyClear

Bìa 1 kẹp A4- F4

Bìa 2 kẹp A4- F4

Bìa 3 dây gáy si 7F-10F-15F-20F

Bìa acco TL-PPFFA4

Bìa 2 lò xo A4-F4

Bìa 3 dây 7F-10F-15F-20F

Bìa cây hình

Bìa còng ABBA A4-F4 3.5F-5F-7F-10F

Bìa còng kiếng A4 3.5F-5F-7F-10F

Bìa hộp 7F-10F-15F-20F

Bìa lá A4- F4

Bìa lỗ A4

Bìa nhiều lá

Bìa nút hình

Bìa nút MyClear

Bìa phân trang nhựa

Bìa trình ký đôi

Bìa trình ký đơn

Bìa cặp 13 ngăn DELI 5564

Cặp tài liệu 6 ngăn Deli 5581

Cặp tài liệu 12 ngăn Deli 5558

Bìa cây gáy lớn

Bìa cây gáy nhỏ

Túi DELI 5504

Túi DELI 5508

Túi khuy DELI FC5506

Túi dây dọc DELI 5519

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved