Băng keo
Băng keo 2 mặt 1.2F-2.5F-3.5F-5F
Băng keo giấy 1.2f-2.5F-3.5F-5F
Băng keo màu
Băng keo si 3.5F- 5F
Băng keo trong đục
Băng keo văn phòng 1-2F-1.8F

Băng keo 2 mặt 1.2F-2.5F-3.5F-5F

Băng keo giấy 1.2f-2.5F-3.5F-5F

Băng keo màu

Băng keo si 3.5F- 5F

Băng keo trong đục

Băng keo văn phòng 1-2F-1.8F

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved