Giấy lót
Giấy lót bàn cắt
Giấy trải vải
Giấy lót trang phục may
Giấy lót bàn cắt
Giấy trải vải màu

Giấy lót bàn cắt

Giấy trải vải

Giấy lót trang phục may

Giấy lót bàn cắt

Giấy trải vải màu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG ĐỨC

Địa chỉ : Số 2/1, Nguyễn Ái Quốc, Kp. 8, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (061) 2240 872 - Fax : (061) 3899 673 - Email : haothuydn1971@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved