Nhóm sản phẩm
Khăn Bông
Hình ảnh công ty
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Đinh Phương Nam
0948.55.77.88
I'm Online
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Khăn tắm xuất khẩu
Khăn tắm xuất khẩu
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm spa cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp
Khăn tắm cao cấp

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn tắm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Quá trình sản xuất

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn mặt

Khăn mặt dài

Khăn mặt

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn tay

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn tắm

Khăn tắm

Khăn tắm

Khăn tắm

Khăn tắm

Khăn tắm

Khăn tắm

Khăn tắm

Đóng hàng xuất xưởng

Khăn tay

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm spa cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn tắm cao cấp

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt dài

Khăn mặt

Khăn mặt kẻ sọc

Khăn mặt

Khăn mặt cao cấp

Khăn mặt

Khăn mặt

Khăn mặt cao cấp

Xưởng sản xuất khăn

Quá trình sản xuất

Đóng hàng xuất xưởng

Xưởng sản xuất khăn

Xưởng sản xuất khăn

Xưởng sản xuất khăn

Xưởng sản xuất khăn

Xưởng sản xuất khăn

Xưởng sản xuất khăn

Xưởng sản xuất khăn

Khăn tắm xuất khẩu

Khăn tắm xuất khẩu

Khăn tay

Khăn mặt xuất khẩu

Khăn mặt xuất khẩu

Máy dệt khăn

Hàng chờ xuất xưởng

Hàng chờ xuất xưởng

Hàng chờ xuất xưởng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Hình ảnh công ty

Hình ảnh công ty

Xí Nghiệp Dệt May Nam Thành

Địa chỉ : Trụ sở: KCN Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
VP Hà Nội: Số 9 ngõ 139 Đường Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (036) (036) 3951578
(04) 3785 3388 - Fax : (036) 3951838
(04) 3785 3838 - Email : nathatextb@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved