Bao Jumbo Nắp Trùm
Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao Jumbo Ống Nạp Đấy Xả
Bao Jumbo Nắp Trùm
Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên
Bao Jumbo Đáy Phẳng
Bao PP Dệt
Bao PP Dệt
Bao PP Dệt
Bao PP Dệt
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford
Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford

Bao Jumbo Đáy Phẳng

Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên

Bao Jumbo Nắp Trùm

Bao Jumbo Ống Nạp Đấy Xả

Bao PP Dệt Ghép màng BOPP

Bao PP In Trục Ống Đồng

Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford

Bao PP Dệt Tráng PE

Hạt Nhựa Tái Sinh

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

Bao Đa Lớp

Bao Đa Lớp

Bao Ghép Giấy Kraft

Màng Quấn pallet

Ván ép Công Nghiệp

Ván ép Công Nghiệp

Băng dính giấy KRAFT

Băng keo simily

dây đai niền thùng

keo dán thùng

keo công nghiệp

Bao Jumbo Đáy Phẳng

Bao Jumbo Đáy Phẳng

Bao Jumbo Đáy Phẳng

Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên

Bao Jumbo Nắp Trùm

Bao PP Dệt Tráng PE

Bao PP Dệt Tráng PE

Bao PP In Trục Ống Đồng

Bao PP In Trục Ống Đồng

Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford

Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford

Bao PP Dệt Ghép Giấy Ford

Hạt Nhựa Tái Sinh

Ván ép Công Nghiệp

Ván ép Công Nghiệp

Ván ép Công Nghiệp

Ván ép Công Nghiệp

Ván ép Công Nghiệp

dây đai niền thùng

Bao Ghép Giấy Kraft

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp


Bao Ghép Giấy Kraft

Bao Ghép Giấy Kraft

Bao Ghép Giấy Kraft

Hạt Nhựa Tái Sinh

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

Bao Đơn Lớp, Đa Lớp

Bao PP Dệt

Bao PP Dệt

Bao PP Dệt

Bao PP Dệt

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN MINH ĐĂNG

Địa chỉ : 526 C/2 Khu Phố 8A, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : () (061) 3980924 - Email : cttranminhdang@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved