Kệ ống lắp ráp 4 tầng xếp gọn
Kệ ống lắp ráp 4 tầng - hướng dẫn lắp ráp
Kệ ống lắp ráp 4 tầng
Kệ ống lắp ráp 3 tầng xếp gọn
Kệ ống lắp ráp 3 tầng - hướng dẫn lắp ráp
Kệ ống lắp ráp 3 tầng
Kệ ống lắp ráp 3 tầng
Kệ ống lắp ráp 2 tầng xếp gọn
Kệ ống lắp ráp 2 tầng
Kệ gia vị ống treo 2 tầng
Kệ gia vị ống treo 2 tầng
Kệ gia vị ống treo
Kệ gia vị ống treo
Kệ dép lắp ráp xếp gọn
Kệ dép lắp ráp

Kệ 4 tầng 304

Kệ góc 1 tầng 304

Kệ góc 2 tầng 304

Rổ chén đĩa 2 tầng ống treo 304

Rổ đũa

Rổ gia vị 304

Kệ dép lắp ráp

Kệ dép lắp ráp xếp gọn

Kệ gia vị ống treo

Kệ gia vị ống treo

Kệ gia vị ống treo 2 tầng

Kệ gia vị ống treo 2 tầng

Kệ ống lắp ráp 2 tầng

Kệ ống lắp ráp 2 tầng xếp gọn

Kệ ống lắp ráp 3 tầng

Kệ ống lắp ráp 3 tầng

Kệ ống lắp ráp 3 tầng - hướng dẫn lắp ráp

Kệ ống lắp ráp 3 tầng xếp gọn

Kệ ống lắp ráp 4 tầng

Kệ ống lắp ráp 4 tầng - hướng dẫn lắp ráp

Kệ ống lắp ráp 4 tầng xếp gọn

Móc treo quần áo inox

Móc treo quần áo inox

Móc treo quần áo inox

Chi tiết lắp ráp sào phơi

Sàn phơi đơn

Sàn phơi đơn

Sàn phơi đôi


CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỘ

Địa chỉ : 107/32/22 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3845 8707 - Fax : (08) 6292 8671 - Email : inoxtiendo@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved